top of page
Pears
ÚTGREIÐSLUR

Útgreiðslur séreignarsparnaðar
Útborgun séreignarsparnaðar getur hafist við 60 ára aldur og skila þarf inn útfylltri og undirritaðri umsókn til sjóðsins auk afriti af skilríkjum.
Útgreiðlsur eru greiddar síðasta virka dag hvers mánaðar. Tekjuskattur er dreginn af við útborgun.

Vegna aldurs
Réttur til útborgunar er við 60 ára aldur og er þá heildarinneign laus til útborgunar. Útborgun getur þó aldrei hafist fyrr en tveimur árum eftir að fyrsta greiðsla barst sjóðnum. 

Vegna andláts
Séreignarsparnaður erfist og er laus til útborgunar við andlát sjóðfélaga.. Tekjuskattur er dreginn af séreignarsparnaði við útborgun en ekki erfðafjárskattur.
Erfingjar þurfa fyrst að sækja um skiptingu séreignar samkvæmt “yfirliti um framvindu Skipta”  (frá Sýslumanni).
Ef ekki er um lögerfingja er að ræða, rennur séreignarsparnaðurinn inn í dánarbú.

Vegna örorku
Heimilt er að fá séreignarsparnað greiddan fyrir 60 ára aldur ef um örorku er að ræða. Inneign skal þá dreift jafnt á 7 ár, miðað við 100% örorku. 
Sjóðfélagi sem hefur öðlast rétt til útborgunar vegna örorku getur óskað eftir útborgun með eingreiðslu sé inneign undir ákveðinni viðmiðunarfjárhæð. Viðmiðunarfjárhæðin breytist í hlutfalli við breytingu á vísitölu neysluverðs. Viðmiðunarfjárhæðin er kr. 1.616.427 í janúar 2023.

 

Útgreiðsla tilgreindrar séreignar
Um greiðslur úr vátryggingarsamningnum vegna tilgreindrar séreignar gilda ákvæði laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og 7. grein reglugerðar 391/1998 (um útborgun gilda sömu reglur og fyrir
séreignarhlutann í samtryggingarsjóði sjóðsfélaga).

bottom of page